22 November 2012

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN VOKAL BERGANDING

Baca perkataan-perkataan di bawah dengan lancar.  J3

1 ulasan: