18 November 2012

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN VOKAL BERGANDING

Eja dan baca perkataan-perkataan di bawah. (J1)


2 ulasan: