17 November 2012

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN DIFTONG

Eja dan baca perkataan di bawah.

Jadual 1


Jadual 2

2 ulasan: