29 November 2012

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN DIGRAF

Baca perkataan-perkataan berikut dengan sebutan yang betul.  (J2)

2 ulasan: