19 November 2012

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN VOKAL BERGANDING

Baca perkataan-perkataan dibawah dengan lancar.  (J2)


3 ulasan: